طبيعت مرد
'  Outdoor Man  '
یکشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٥
شهر هرت....

 

چندي پيش دوستي ، متني رو برام ارسال كرد كه خيلي به دلم نشست. با كمي تغييرات اينجا آوردمش . اسمش هم هست شهر هرت......

********

شهر هرت جايي است که رنگهاي رنگين کمان مکروهند و رنگ سياه مستحب

شهر هرت جايي است که اول ازدواج مي کنند بعد همديگه رو مي شناسن 

شهر هرت جايي است که همه بَدَن مگر اينکه خلافش ثابت بشه 

شهر هرت جايي است که بهشتش زير پاي مادراني است که حقي از زندگي و فرزند و همسر ندارند  

شهر هرت جايي است که درختا علل اصلي ترافيک اند و بريده مي شوند تا ماشينها راحت تر برانند  

شهر هرت جايي است که کودکان زاده مي شوند تا عقده هاي پدرها و مادرهاشان را درمان کنند  

شهر هرت جايي است که شوهر ها انگشتر الماس براي زنانشان مي خرند اما حوصله 5 دقيقه قدم زدن را با همسران ندارند  

شهر هرت جايي است که همه با هم مساويند و بعضي ها مساوي تر  

شهر هرت جايي است که براي مريض شدن و پيش دکتر رفتن حتماْ بايد پارتي داشت  

شهر هرت جايي است که با ميلياردها پول بعد از ماهها فقط مي توان براي مردم مصيبت ديده چند چادر برپا کرد  

شهر هرت جايي است که زن بايد گوشه خونه باشه و البته اون گوشه که آشپزخونه است و بهش مي گن مرواريد در صدف  

شهر هرت جايي است که مردم سوار تاکسي مي شن زود برسن سر کار تا کار کنن وپول تاکسيشونو در بيارن  

شهر هرت جاييه که نصف مردمش زير خط فقرن اما سريالاي تلويزيونيشو توي کاخها مي سازن  

شهر هرت جايي است که 2 سال بايد بري سربازي تا بليط پاره کردن ياد بگيري

شهر هرت جايي است که همه با هم خواهر برادرن اما اين برادرا خواهرا رو که نگاه مي کنن ياد تختخواب مي افتن  

شهر هرت جايي است که گريه محترم و خنده محکومه 

شهر هرت جايي است که وطن هرگز مفهومي نداره و باعث ننگه  

شهر هرت جايي است که هرگز آنچه را بلدي نبايد به ديگري بياموزي 

شهر هرت جايي است که همه شغلها پست و بي ارزشند مگر چند مورد انگشت شمار  

شهر هرت جايي است که وقتي مي ري مدرسه کيفتو مي گردن مبادا آينه داشته باشي  

شهر هرت جايي است که وقتي مي ري مدرسه موهايت رو چنگ مي زنند تا مبادا بلندي آن طوري باشد كه به چنگشان در آيد

شهر هرت جايي است که توي فرودگاه برادر و پدرتو مي توني ببوسي اما همسرتو نه ... 

شهر هرت جايي است که وقتي از دختر مي پرسن مي خواي با اين آقا زندگي کني مي گه: نمي دونم هر چي بابام بگه  

شهر هرت جايي است که وقتي مي خواي ازدواج کني 500 نفر رو دعوت مي کني و شام مي دي تا برن و از بدي و زشتي و نفهمي و بي کلاسي تو کلي حرف بزنن  

شهر هرت جايي است که .......

 

خدايا اين شهر چقدر به نظرم آشناست.......

 

طبیعتمرد

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]