طبيعت مرد
'  Outdoor Man  '
دوشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٦
جنس دوم؟؟؟؟

عكس سال

 

زن عشق مي كارد و كينه درو مي كند

ديه اش نصف ديه توست و مجازات زنايش با تو برابر

مي تواند تنها يك همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار همسرهستي... براي ازدواجش ــ در هر سني ـ اجازه لازم است و تو هر زماني بخواهي به لطف قانونگذار مي تواني ازدواج كني

در محبسي به نام بكارت زنداني است

او كتك مي خورد ولی تو محاكمه نمي شوي

او مي زايد و تو براي فرزندش نام انتخاب مي كني . او درد مي كشد و تو نگراني كه كودك دختر نباشد 

او بي خوابي مي كشد و تو خواب حوريان بهشتي را مي بيني

او مادر مي شود و همه جا مي پرسند نام پدر....

هر روز او متولد ميشود؛عاشق مي شود؛مادر مي شود؛پير مي شودو ميميرد وقرن هاست كه او؛ عشق مي كارد و كينه درو مي كند چرا كه در چين و شيارهاي صورت مردش به جاي گذشت زمان جواني بر باد رفته اش را مي بيند و در قدم هاي لرزان مردش؛گام هاي شتابزده جواني براي رفتن و درد هاي منقطع قلب مرد؛سينه اي را به ياد مي اورد كه تهي از دل بوده و پيري مرد 

رفتن و فقط رفتن را در دل او زنده مي كند... 

اينها همه كينه است كه كاشته مي شود در

قلب مالامال از درد

.

.

.

برای او که همیشه مهربان ترین است

همیشه بمان که من بی تو من نیستم.......


طبیعتمرد

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]