طبيعت مرد
'  Outdoor Man  '
جمعه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳
شخص

مهم اين نيست که مردم در مورد تو چه فکری می کنند.

 مهم اينست که خودت در مورد خود چه جوری فکر می کنی؟

و مهم تر اينکه از خودت راضی باشی.......

غير از اينه؟؟؟؟؟؟

طبیعتمرد

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]