طبيعت مرد
'  Outdoor Man  '
شنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸۳
۲تا نکته

دو تا نكته:

اول اينكه:

 هيچ وقت كاري رو كه نميتوني تموم كني ، شروع نكن!

و دوم اينكه:

قدرت يك تير انداز برجسته به اين نيست كه چقدر كمان را مي كشه، بلكه به اينه كه چه زماني تير را رها ميكنه.......

.

.

غير از اينه؟؟؟

 

طبیعتمرد

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]