طبيعت مرد
'  Outdoor Man  '
شنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸۳
پست اضطراری!

آقا ! توجه ، توجه!

اين يه پست اضطراريه!!! با يه خبر بسيار خوب.

.

.

 

چون اونروز هم شماره خودم رو دادم و هم شماره علي (شاهين) رو.

كلي هم با علي صحبت كرده بود و اطلاعات كاملي از منطقه گرفته بوده.

خلاصه مثل اينكه آقاي دكتر پيراسته واقعا از مسئوليني هستند كه واقعا مسئولند.

تا جاييش كه از دست من بر مياد ، و به سهم خودم ميگم:

آقاي دكتر پيراسته! مدير كل محترم محيط زيست استان تهران، به سهم خودم متشكرم. بابت همه چيز. بخصوص بابت احساس مسئوليتي كه در قبال مناطق (هرچند هم كه دور از ديد باشند) داريد...................

.

.

.

به هرحال بايد منتظر نتيجه بود.

شاد باشيد و هميشه برقرار و بر فراز.....

 

طبیعتمرد

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]