طبيعت مرد
'  Outdoor Man  '
شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸۳
راز جنگل

هميشه در يك جنگل بزرگ، وقتي شما به مكاني جديد پا مي گذاريد، به همراه احساس شوق و كنجكاوي، احتمالا كمي هراس و دلهره نيز داشته باشيد.

اين ترس در طول تاريخ ، در مكانهاي نا آشنا با آدمي همراه بوده است و اين اولين تجربه شماست.

آنچه كه شما انجام مي دهيد جستجو است. شما اولين تجربه را نه از آن محل بلكه از خودتان در آن محل به دست مي آوريد. هيچ كس نمي تواند دنيا را براي ديگري كشف كند!

و فقط دنيا زماني براي ما كشف خواهد شد كه خودمان اقدام به آن نماييم.

و در اين صورت احساس خوبي خواهيم داشت و ديگر احساس تنهايي نخواهيم كرد.

 

Wendell Berry

 

طبیعتمرد

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]