طبيعت مرد
'  Outdoor Man  '
چهارشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸٥
داستان حماسه و خون

خرمشهر آزاد شد.

 

شهر حماسه .....

شهر خون......

شهر شجاعت.....

شهر دليران .......

 

مسجد جامع خرمشهر در ميان آتش و دود

 

 

شهري با 36 ميليون نفر جمعيت ايراني فارغ از هر قوميت و تفرقه.......

 

شهري كه فراتر از يك شهر است و نماديست بر حقانيت ايران و ايراني.....

 

نشانيست از شجاعتها و دلاوريهاي شيران بيشه ايران......

 

 

شهيد محمد جهان آرا ، تنها ترين سردار...

 

و ياديست از جهان آرا ها و باكري ها و هزاران هزار رزمنده بي ادعا و به تعبير رسانه هاي غربي در آن دوران:

 

شير بچه هاي ايراني

 

اين پيروزي بزرگ ميهني به روان پاك شهداي هشت سال دفاع مقدس ، بر همه رزمندگان آن دوران و بر تمامي دوستاران و عشاق ايران هميشه جاويد مباركباد.....

 

مسجد جامع پس از آزاد سازي

 

خوب فعلا فقط همين

 

طبیعتمرد

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]