طبيعت مرد
'  Outdoor Man  '
چهارشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٥
يادگاری از روزگار گذشته...

توضيحي براي آپ نكردنم ندارم!

موضوعي هم براي پرداختن ندارم!

مدتيه بدجوري گير دادم به عكاسي......

به خصوص عكاسي از حيات وحش در لبه انقراض اين مملكت.

وقتي رياست سازمان حفاظت از اين موجودات بخت برگشته بيفته دست يه نفر مثل اون خانم دكتر و بد تر از اون بيفته دست اين خانم دكتر... فقط به خاطر  اينكه  اون ميس مري بوده و اين منصوب به فلان آقاست...... اوضاع بهتر از اين نميشه..... و "سازمان حفاظت از نابودگران محيط زيست" يا "سازمان تخريب محيط زيست" يا... نامي زيبنده تر است بر اين تشكيلات بي خاصيت و عريض و نا كار آمد.....

جايي كه كاري از دست هيچ يك از عاشقان بر نميآيد جز آه كشيدن و شاهد مرگ مناطق بودن...... بهترين كار اينست كه دست از اسلحه برداريم و انگشت اشاره را بر شاتر بفشاريم... چرا كه اين دوربين تنها شاهد ثبت كننده وجود موجوداتي بدبخت است كه از بد حادثه در اين مملكت گل و بلبل  ما به دنيا آمده اند!!! جايي كه  معدود مديران دلسوخته و سالم و صادقش را به جرم خدمت صادقانه ، بركنار مي كنند...... چه انتظاري داريم از براي بهبودي وضع انسان و حيوان و گياه؟

اينجا رو ديدين؟

و يا اينجا رو؟......

 

حال نبايد بر اين رياست هاي فرمايشي لعن و نفرين فرستاد؟

 نبايد بر مزار اين عاشقان نشست و گريست؟

 و نبايد دوربين به دست گرفت و لحظات را ثبت كرد؟

اين عكسها رو تقديم مي كنم به تمامي دلسوختگان و محيط بانان زحمتكش و عاشقان طبيعت در حال احتضار اين مرز و بوم .....

و درود و سلام مي فرستم به روان پاك شهداي زحمت كش و بي توقعي كه در راه حفظ و حراست از منابع طبيعي اين مرز و بوم جانشان را تقديم كردند تا رياستهاي آنچناني بهره تبليغاتي از نام آنان برند .......

 

photo by : A.Jourabchi

 

گاندو يا تمساح پوزه كوتاه ايراني

 

Photo by: A. Jourabchi

 

گاندو و لاك پشتي كه گاندو را با خشكي اشتباه گرفته.....

 

photo by : A. Jourabchi

 

افعي ايراني يا گرزه مار

 

 

افعي ايراني يا گرزه مار

 

 

*كليه عكسها توسط نگارنده گرفته شده اند*

طبیعتمرد

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]