طبيعت مرد
'  Outdoor Man  '
پنجشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٥
شوخی يا واقعيت؟

حفاظت از محيط زيست؟؟؟؟

شوخي يا واقعيت؟ واقعا خسته شدم از بس كه ديدم  و گفتم و گوش شنوايي نيافتم......

توضيحي واضح تر از اين تصاوير ندارم....

خود قضاوت كنيد ......

 

photo by: outdoorman

جاده قديم رشت به شفت

 

سوزاندن زباله در پاي تابلو و در فاصله 5 متري راه اصلي

 

 

photo by: Outdoorman

جاده چالوس بعد از دوراهي ديزين

 

تخريب محيط ممنوع؟؟؟؟؟

حتما بولدزر به تازگي جزو ادوات حفاظتي به شمار مياد؟

 

 

خوب فعلا فقط همين......

 

 

 

طبیعتمرد

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]