طبيعت مرد
'  Outdoor Man  '
یکشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٥
جهان سوم؟؟؟؟

professor M. Hesabi

روزي در آخر ساعت درس يك دانشجوي دوره دكتراي نروژي ، سوالي مطرح كرد: استاد،شما كه از جهان سوم مي آييد،جهان سوم كجاست ؟؟ فقط چند دقيقه به آخر كلاس مانده بود.من در جواب مطلبي را في البداهه گفتم كه روز به روز بيشتر به آن اعتقاد پيدا مي كنم.به آن دانشجو گفتم: جهان سوم جايي است كه هر كس بخواهد مملكتش را آباد كند،خانه اش خراب مي شود و هر كس كه بخواهد خانه اش آباد باشد بايد در تخريب مملكتش بكوشد.

 

پروفسور محمود حسابي

------------------------------------------

پي نوشت: دوست عزيزي تذكر دادند كه اين جمله از دکتر محمدحسين پاپلی یزدی مي باشد كه جا داره از ايشان بابت تذكر به جايشان سپاسگزاري كنم.

 

 

طبیعتمرد

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]