گرگ وحشی تر است يا انسان؟؟؟؟

گرگ‌ها چقدر مي‌ارزند؟


شوراي محترم اقتصاد در مصوبه تاريخ 26/1/83، ارزش هر قلادهگرگ را براي صدور پروانه ويژه جهت شكار 500 دلار تعيين كرد.

 

Persian Wolf  photo  by: outdoorman

ولي سؤال اين است كه به راستي ارزش يك قلاده گرگ در طبيعت تحت فشار ايران چقدراست. آيا اگر مبادرت به فروش پروانه ويژه شكار گرگ براي هر قلاده 500 دلار را صادركنيم، سود برده‌ايم و يا زيان؟

حقيقت آن است كه از زماني كه برادران حضرت يوسف(ع) گرگ را مسئول قتل برادرعزيزشان عنوان كردند، و احتمالاً حتي قبل از آن، گرگ جزو حيواناتي بود كه در اذهانمردم جايگاهي ترسناك داشت و عناويني مانند خون‌آشام، درنده، و نماد خشونت و ظلم (بهخصوص در مقايسه با بره) و رفتار ناجوانمردانه (مانند گرگ‌صفت) را يدك مي‌كشند، چنينطرز برداشتي از گرگ، جنبه جهاني داشته و در سراسر عالم، هر جا كه گرگ وجود دارد، درترس و وحشت دائمي از اين جانور بودند و ضرب‌المثل‌ها و القاب‌ يا داستان‌هايفولكلوريك، همه جا گرگ را مظهر درندگي و مضر به حال ساير جانداران حتي انسان تلقيمي‌كنند.

 

Persian Wolf  Photo by: Outdoorman

 

در اروپا وقتي كه ماه كامل مي‌شود در ميان بيشه‌ها موجوداتي حد واسط گرگ و انسانبه وجود مي‌آيند كه در تاريكي شب دست به جنايت مي‌زنند... و تا همين قرن حاضر، برخياعتقاد راسخ به وجود اين موجود يعني انسان گرگ‌نما داشته و شايد چنين اعتقاداتيموجب انقراض نسل گرگ در كشور انگلستان شد. در اين مملكت آخرين گرگ در سال 1760 شكارشد و نسل آن به كل منقرض شد.

به راستي علم جديد در مورد گرگ چه مي‌انديشد؟ گرگ چگونه موجودي است؟ خونخواريبي‌تفاوت و مضر به حال محيط طبيعي؟ حقيقت آن است كه، گرگ، همان گونه كه از اولين ومهم‌ترين اتهام خود(دريدن حضرت يوسف(ع)) تبرئه شد، از كليه اتهامات ديگر مانند دشمنحيوانات و انسان و يا مخرب محيط‌زيست طبيعي و... نيز با پيشرفت علوم و انجامتحقيقات مفصل كاملاً مبري شده و اهميت خود را به عنوان متعادل‌كننده محيط‌زيستطبيعي به اثبات رسانيده است. «گرگ دهن‌آلوده و يوسف ندريده»...

در نقاطي كه دست جهل و ناداني انسان موجب انقراض و يا كاهش شديد جمعيت اين جانورشده، چنان تعادل اكولوژيك منطقه مختل شد كه ارزش گرگ به عنوان يك مبصر مقتدر دركلاس درس شلوغ و درهم‌ برهم در تأمين نظم بلافاصله مشخص شد.

گرگ به عنوان يك درنده موفق در رأس هرم غذايي، در بين جانداران خشكي‌زي‌ قرارگرفته است. همتاي او در درياهاي عالم كوسه‌ها هستند با اين تفاوت كه گرگ‌ها اززندگي اجتماعي فوق‌العاده پيچيده برخوردارند و كوسه‌ها تك‌زي هستند و از نظر هوش،فراست، نظم گروهي و انضباط بين افراد داخل گروه خانوادگي، گرگ‌ها تقريباً در جهاندرندگان، به جز خانواده سگ‌ها، بي‌همتا مي‌باشند.

كليه افراد گروه، كه به ندرت از 10 قلاده تجاوز مي‌كند، از قوي‌ترين گرگ «رهبر» اطاعت مي‌كنند. به كرات و به هر مناسبتي افراد گروه مراتب اطاعت خود را نسبت به «رهبر» آشكار مي‌كنند.

IMG_3033.jpg

 

اين عمل با ژست‌هاي بخصوص مانند ماليدن چانه به خاك، قراردادن سر بين دو دست رويزمين، روي زمين غلت‌خوردن و بيرون دادن اصوات بخصوص صورت مي‌گيرد.

شكار، در فصل فراواني طعمه‌هاي بزرگ مانند گوزن، به صورت دسته‌جمعي صورتمي‌گيرد. هر گرگ در هنگام شكار دسته‌جمعي موقعيت خود را مي‌داند و وظيفه‌اش مشخصاست. رئيس گله يك طعمه را انتخاب مي‌كند.

طعمه معمولاً بزرگ و سنگين، پير، مريض و يا خيلي جوان و كند است. پس از انتخابطعمه، گله به حركت درمي‌آيد. گرگ‌ها به صورت درهم و به ظاهر بدون برنامه به حركتدرمي‌آيند. هدف پراكنده و هراسان كردن گله طعمه است. چه بسا يك گوزن از كنار آنانمي‌گذرد و توجهي به او ندارند چون هدف مشخص است.

استراتژي نهايي منزوي‌كردن هدف است و حركت‌هايي كه گله انجام مي‌دهد همگي درراستاي همين هدف است. گاه تعقيب و گريز ساعت‌ها به طول مي‌انجامد و گاه پس از چنددقيقه نتيجه حاصل مي‌آيد.

به محض جدا شدن طعمه از گله، افراد قبيله گرگ‌ها همگي گرداگرد طعمه جمع مي‌شوندو با به دندان گرفتن نقاط حساس مانند بيضه، پستان‌ها، پوست زير شكم، پوزه و لبطعمه(مثلا گوزن) او را به زير مي‌آورند.

در جنوب كانادا، گوزن‌ها بسيار بزرگتر از گرگ‌ها هستند ولي مع‌الوصف گرگ‌ها بهراحتي آنان را شكار مي‌كنند. مطالعه روش شكار آنها نشان مي‌دهد كه پيوسته از يك روشاستفاده نمي‌كنند، بلكه بر حسب موقعيت طعمه و شرايط محيطي، نقشه خود را طراحيمي‌كنند.

مي‌توان سيستم شكاري آنان را به حمله تيم فوتبال تشبيه كرد و يا حركت لشكريان درگذشته كه قلب سپاه و جناح‌هاي راست و چپ و با حمله گازانبري اصول كار را تشكيلمي‌داد.

در حين حمله زوزه‌ها راهنماي رهبر گله براي صدور دستورات است. رهبر در قلب سپاهقرار دارد و بازوهاي راست و چپ را به جلو مي‌فرستد، يا به عقب فرامي‌خواند. جانوريكه در فصول بهار و تابستان در جنوب كانادا با گوزن‌هاي 450 كيلويي فراوان گرسنگي رابرطرف مي‌كند، با فرارسيدن زمستان و مهاجرت گوزن‌ها به جنوب(شمال ايالات متحده) درمحل مانده در منطقه پوشيده از برف با تغذيه از خرگوش و موش روزگار مي‌گذراند.

در ايران، در هنگام كمبود طعمه، گرگ‌ها گياه‌خوار مي‌شوند و به هندوانه رويمي‌آ‌ورند. گرگ‌ها جزو حيوانات پرطاقت هستند كه يك روز كامل را مي‌توانند به طورپيوسته بدوند و طعمه را تعقيب كنند.

سگ‌هاي امروزي از گرگ‌ها ي زمان گذشته رام شده‌اند. انسان خصوصيات اصلي گرگ‌هارا پسنديد و آنها را به اسارت درآورد تا پس از 7هزار سال سگ‌هاي كنوني حافظ مال وجان او باشند.

صفت وفاداري كه در سگ‌ها مشاهده مي‌شود، ابتدا در گرگ‌ها ديده شد، ديد بسيارقوي، حس شامه تا حدود 10 تا 70 برابر انسان، طاقت در مقابل سرما و گرما(40- تا50+ درجه سانتيگراد)، توانايي توليد مثل (در هر بار 10 توله مي‌زايد) و قدرت جفت‌گيريبا گرگ و شغال و سگ و در نتيجه توانايي توليد بچه‌هاي فراوان دورگه و بالاخرهتوانايي كنترل جمعيت جوندگان مانند موش‌هاي صحرايي، خرگوش‌ها، توله‌هاي شغال وروباه و... گرگ را جانوري قابل احترام در بين دوستداران حيات وحش قلمداد نمودهاست.

از كشفيات مهم جديد در مورد توانايي‌‌هاي گرگ، قدرت خارق‌العاده ارتباط اينجانور با همنوعان خود است. اثبات شده كه گرگ‌ها از مسافات دور، بدون آن كه همديگررا ببينند، قادرند تقريباً آنچه مي‌بينند با يكديگر در ميان بگذارند و انتقال دهند. مثلاً اگر در منطقه‌اي يك گرگ به دو قوچ كوهي برخورد نمايد و نياز به نيروي كمكيداشته باشد، به راحتي با زوزه كشيدن، همنوعان خود را از اطراف فرا مي‌خواند و آنچهرا كه مي‌بيند براي گرگ‌هاي ديگر شرح مي‌دهد.

 

IMG_3075.jpg

در دشت‌هاي فراخ جنوب درياچه اروميه با شكاربان خليلي مشغول بررسي پرندگان مهاجربوديم. غروب نزديك شد كه متوجه شديم يك گرگ به تعقيب ما پرداخته. فاصله او با ماحدود 60 متر بود. تا ما راه مي‌رفتيم او آهسته و با صبر ما را تعقيب مي‌كرد.

وقتي مي‌ايستاديم او هم مي‌ايستاد و هر بار پس از توقف چند متري به ما نزديكمي‌شد. يك نهر آب كه هر آن عريض‌تر مي‌شد، مانع از رفتن ما به طرف ديگر كه دهكدهقرار داشت، شده بود.

پاي شكسته من مانع از قدرت رفتن از نهر مي‌شد. شكاربان خليلي نگران من بود و مننگران تاريكي. نهر عميق بود و در آن زمستان سرد، عبور از آن ممكن نبود. پس از آخرينتوقف، گرگ تنها 30 متر از ما فاصله داشت.

وقتي ما حركت كرديم او در جاي خود ايستاد، سر خود را به طرف تپه‌ها برگردانيد ويك زوزه طولاني با دندانه‌هاي زياد، از خود سر داد و سپس به تعقيب ما پرداخت. بعداز چهار پنج دقيقه شكاربان خليلي تپه را به من نشان داد كه از رأس آن چيزي باجهش‌هاي بلند به طرف پايين‌ سرازير بود.

پس از چند دقيقه اين گرگ نيز به رفيق خود پيوست و هر دو ما را تعقيب كردند. باهمان صبر و آهستگي و تداوم. پس از چند دقيقه مجدداً گرگ اول در جاي خود ايستاد وزوزه را سر داد. اين بار از جهت ديگر، گرگ سوم از تپه سرازير شد و به زودي در كنارآن دو قرار گرفت.

بعدها فهميدم كه زوزه‌ها معني دارد. آنها به احتمال فراوان موقعيت نه چندان جالبما را گزارش داده و درخواست نيروي كمكي كرده بودند...

امروزه ما مي‌دانيم كه گرگ جانوري زيرك، هوشيار با مغز پيشرفته و تكامل يافته

/ 14 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رامين

دومی خيلی درندس....خيلی وحشی ميزنه.... همين درنده بودنش جذابش کرده. خيلی خيلی عکسات زيبا بود. خيلی حال داد.

طبيعتمرد

دوست گرامی آقای علی رها، اونهم از سر ناچاريست. اگر ما انسان نما ها اينطور عرصه را بر حيوانات تنگ نکنيم و طعمه طبيعيشان را از آنها نگيريم و قلمروشان را، آنها هم به آن آغل و خيلی جاهای ديگر وارد نمی شوند. در ضمن فرورين فصل زايش و زندگيست پس شليک نکنيم...... موفق باشيد

photoblog

سلام مي دوني مثل اين كارگردانا مي موني كه فيلمو نصفه كاره تموم مي كنن و بيننده رو هنگ مي كنن بگو ببينم آخر اون گرگا چند تا شدن؟ اون پا شكسته هرو خوردن يا نه؟

طبيعتمرد

والا عمو حسن، ما هم مونديم تو خماري! اما ظاهرا نه! چون آقاي دكتر كهرم (نويسنده متن فوق) در كمال صحت و سلامت به سر مي برند و عمرشان پاينده باد

طبيعتمرد

آقاي علي رها و مصطفي خسروي عزيز! با پوزش از شما ، در زمان تاييد پيامهاي شما عزيزان ، اشتباها به جاي تاييد حذف گرديد كه پوزش مي طلبم

مصطفي خسروي

ممنون از لطفي كه به ما داريد. قسمت به يه كوير با هم بريم. راستي من احتمالا هفته بعد با 2-3 تا بچه ها ميرم مرنجاب آخه يك ماهي هست نرفتم و بد جور دلتنگم.خوشحال ميشم با هم بايم.

محمد

سلام وبلاگ پر محتوايی داريد اميدوارم موفق باشيد يه سر بهم بزنيد خوشحال ميشم اگه با تبادل لينک هم موافق بودی خبرم کن خدا نگهدارتون ( روستای تاريخی انبوه )

طاهر

عمو جان ممنون و سپاسگذارم.مثل گذشته باز هم مطالب جالب.(هميشه پر انرژی و آماده).در فکر برنامه هايی هستم که به اميد خدا اجرا می کنيم...

محمد

سلام بنده وبلاگتون رو لينک کردم ممنون ميشم شما هم وبلاگ منو لينک کنيد. خدا نگهدارتون