راه

چقدر راه تا خدا مانده است؟........<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 2 نظر / 15 بازدید
sara

هميشه فاصله ای هست /دچار بايد بود

Rose

از اونجايی که ايستادی تا قلب و وجدانت ... تا حالا خودتو ديدی؟؟ زيرگلبرگ گلی که از تمام هستی فقط ۲ ميليمتر جا رو پر کرده ... تاحالا اون گل رو ديدی؟؟ ... از اونجايی که ايستادی تا کف دستت که به اندازه تمام دنيا ناشناخته است... و... وقتی دلت ميتپه و احساس غرور و شادی ميکنی وقتی از شدت ناراحتی سر به آسمان فرياد ميکشی فقط يک لحظه گوش کن... صدات ميکنه. فقط بايد گوش کنی. شايد همش تو يک کلمه خلاصه بشه . احساس ـ عشق ـ حتی در بدترين شرايط کسی نميتونه احساس عشق رو ازت بگيره و همونه . راهی نيست صداش کن. صداشو ميشنوی...