تبريکی با ديرکرد ....

Photo by: Outdoorman

 

 

نفس بـاد صبـا مشک فشان خـواهد شد        عــالم پـیــر دگـــر بـاره جــوان خـواهـد شد

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهـد داد       چشم نرگس بـه شـقایق نـگران خـواهد شد

گل عزیزست غنیمت شمریدش صـحبت        که به باغ آمد ازین راه و ازان خواهد شد

 

 

Photo by: Outdoorman

 

 

از صميم قلب براي تك تكتان آرزوي بهترينها را دارم و عذر تقصير از تبريك دير هنگام و اينكه محبت دوستان را تك به تك جبران نكردم و از همه شما در كلبه حقير طبيعتمرد تشكر كردم.....

 

همواره شاد باشيد و بر فراز و سرفراز........

 

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
دخترخوب

سلام . سال نو بر شما مبارک . انشالله سال خوشی برای همه باشد.